22 Ekim 2013 Salı

Türkiye-Polonya Diplomatik İlişkilerinin 600. Yıldönümü Hatıra Parası Tasarım Yarışması

Yarışma Teması: Hatıra Para

Yarışma Amacı: Türkiye-Polonya Diplomatik İlişkilerinin 600. Yıldönümü vesilesiyle Polonya Merkez Bankası ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (İdare) arasında ortak bir hatıra para projesi başlatılmıştır. Bu proje kapsamında, her iki ülkede hatıra para tasarım yarışmaları düzenlenecek olup, bu yarışmalar sonucunda her ülkenin birinciliğe layık görülen tasarımı basılarak ikili hatıra para seti olarak her iki ülkede satışa sunulacaktır.

Yarışma Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi : 27.01.2014 / Saat: 09:00
Son Başvuru Tarihi : 10.02.2014 / Saat: 17:00
Sonuçların Açıklanması : 18.02.2014
Yarışma Jürisi:

Seçici kurul, İdare yetkilileri, konunun uzmanları ve üniversite temsilcilerinden oluşacaktır.
Katılım Koşulları:

Yarışma ulusal ve tek aşamalıdır.
Katılımcı, 18 yaşını doldurmuş profesyonel ve/veya öğrenci heykeltıraş / tasarımcılara açıktır.
Katılımcı, seçici kurul üyesi veya seçici kurulun birinci derecede yakını veya İdare sanatçısı olmayacaktır.
Birden fazla kişinin ortak tasarımla yarışmaya katılması halinde katılımcıların her birinin bu Şartnamede belirlenen şartları sağlaması zorunludur. Bu durumda katılımcıların idare ile ilişkilerinin yürütülmesini teminen katılımcılardan birini temsilci olarak belirlemeleri gerekmektedir. Katılımcılardan her biri idareye karşı müşterek ve müteselsil olarak sorumludurlar.
Katılımcılar yarışma koşullarına uygun birden fazla tasarım ile yarışmaya katılabilecekleri gibi, tek yüz veya iki yüz içinde tasarım sunabilirler.
Sunulan tasarımların özgün olması, daha önce kullanılmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir.
Katılımcılar, tasarımların kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
Yarışmaya katılacak tasarımın çizimi A-3 ebadında beyaz kağıda 22 cm. çapında, üç boyutlu olacaktır. Tasarımın alçı model çalışması 22 cm. çapında, 3 cm kalınlığında, rölyef yüksekliği ise 2 mm olacaktır. Alçı kabartması olmayan tasarımlar değerlendirmeye
alınmayacaktır.

Katılım Şekli ve Adresi:

Elden yada posta yolu ile teslim yapılabilir.
Adres: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Koleksiyon Servisi Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No.55 34349 Beşiktaş-İSTANBUL
Ödüller:

Birincilik ödülü, 6.000 TL ve İdarece birinciliğe layık görülen tasarımın sahibi/sahipleri adına düzenlenen “Başarı Belgesi”dir. Eğer hatıra paranın ön ve arka yüzlerine basılmak
üzere iki ayrı katılımcının tasarımlarının seçilmesi halinde, söz konusu ödül, bu iki katılımcı arasında eşit olarak paylaştırılır.
Ödülün yarısı sonuçların açıklanmasını takiben, kalan yarısı ise alçı tasarımların İdare yetkililerince uygunluğu kabul edildikten sonra ödenir.
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

Adres: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Koleksiyon Servisi Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No.55 34349 Beşiktaş-İSTANBUL
Web: www.darphane.gov.tr
E-Posta: koleksiyon@darphane.gov.tr
Tel: (0212) 292 13 13