hakkımızda


Grafik Tasarım, “Görsel İletişim Kültür Dergisi”
Grafik tasarımın, yaşadığımız çevrede fark edilmesini sağlamak; uzmanlık gerektiren farklı disiplinlerden oluşan bir alan olduğunun altını çizmek ve grafik tasarıma bilinçli yaklaşımı oluşturmak adına yayımlanan, ilk sayısı Ekim 2006’da okurlarıyla buluşan 2009 yılına kadar aylık olarak yayın hayatına devam eden 2009 dan itibaren iki aylık olarak dergi tasarım dünyasında geniş yankı bulmaya devam ediyor. Grafik tasarımın doğru algılanması ve geleceğinin nasıl şekilleneceği ile ilgili yeterli Türkçe kaynak olmaması, dergimizin başlangıç noktasıdır.
Grafik Tasarım Dergisi Yayın Amaçları
Grafik tasarımın kuramıyla ilgili Türkçe kaynak olmaması, zaman içerisinde yanlış bir kanıyı beraberinde getirdi: Mesleğin sadece yazılım bilgisinden ibaret olduğuna dair hem sektörde hem de kamuoyunda yanlış bir izlenim yerleşti. Diğer yandan grafik tasarım, bir mesaj aktarma kaygısı taşıdığı için, yaşanılan ve iletilen ortamın gelişimine göre de sürekli olarak değişiklik göstermektedir. Grafik tasarımcının karşısına gelen her tasarım talebi, bir sorunu içermektedir ve tasarımcı, bu sorunu çözmekle yükümlüdür. Bu nedenle tasarımcıların, ülkelerindeki ve dünyadaki diğer tasarımcıların sorunları nasıl çözümlediği üzerine farklı bakış açılarına ve bu yönde meslektaşlarıyla tecrübelerini paylaşmaya ihtiyaçları vardır. Bugün gelinen noktada grafik tasarımın tanımı dahi değişmiş durumda. Ancak Türkiye’de bu alanda yeteri kadar kuram üreten olmaması, az sayıda da olsa, üretenlerin de düzeyli bir şekilde paylaşacak ortam bulamaması, mesleğimizin algılanışını bayağılaştırdı ve zihniyet olarak gerilemesine neden oldu. Bu vahim durumu bir adım da olsa ileriye götürme gayreti içerisindeyiz.
Zira düşünce üretemezsek ve ürettiğimiz düşünceleri geliştiremezsek iyi tasarım da üretemeyiz. Meşhur bir deyiştir: ‘Bir tasarımı beğendiğiniz zaman, tasarımcısını değil, müşterisini tebrik ediniz’; tasarımcısına müdahale etmediği için… Dergi içeriğini oluştururken, özel ve resmi sektör yetkililerini de grafik tasarıma yaklaşımları anlamında eğitmek istiyoruz. Tasarımcı olmadıkları halde bu mesleği icra edenlerden alınan yetersiz ve yanlış grafik tasarımların, firma ve ürünün imajına verdiği zararı ortaya koymayı ve orta vadede bu hatalı alışkanlıktan vazgeçilmesini hedefliyoruz.”
Grafik Tasarım dergisi içeriğinde; farklı ülkelerin önde gelen tasarımcılarıyla röportajlar, tasarım eleştirileri, görsel kimlik, tipografi, ambalaj, illüstrasyon  temel tasarım bilgisi, grafik tasarım tarihi, portfolyo ve benzeri birçok bölüm yer alıyor. Başta grafik tasarımcılar olmak üzere basılı ve çevrim içi yayımcılığın her alanındaki tasarımcılara hitap ediyor.