9 Mart 2016 Çarşamba

İllüstrasyonun İkinci Altın Çağı“İllüstrasyonun İkinci Altın Çağı” Türkiye’de illüstrasyon alanında başvuru niteliği taşıyabilecek bir kaynak gerekliliğinden doğdu. En belirgin özelliği, pek çok illüstratörün çalışmasına yer vermekle birlikte, metin ağırlığı daha fazla olan rehber niteliğinde bir kitap olması.

Bu konuyla ilgilenenlere genel kavramları tanıtmak, kendini bir illüstratör olarak konumlandırmanın farklı boyutlarını ele almak amaçlandı.

“İllüstratörün El Kitabı” alt başlığıyla yayımlanan “İllüstratörün İkinci Altın Çağı”, sekiz ana bölüm olarak inşa edildi. İllüstrasyonun tanımı, kapsamı, bir illüstratörün çalışabilieceği alanlar, fikir geliştirme yöntemleri, bir illüstratör olarak kendini konumlandırmak ve kişisel dilini oluşturmak, iş olanakları, portfolyonun önemi ve ipuçları gibi başlıklar altında rahat anlaşılır bir dille yazıldı.

Yazarı: Elif Songür Dağ
Cilt Bilgisi: Amerikan Cilt
Kağıt Bilgisi: 1. Hamur 110 gr.
Basım Tarihi: Eylül 2015

SATIN ALMAK İÇİN: http://www.arsiv.com/Illustrasyonun-Ikinci-Altin-Cagi,PR-971.html


Devamı

Kaligrafik ve Tipografik Deneysel Tasarımlar


Yazı, kaligrafi ve tipografi eğitimi alanındaki sanatçı ve tasarımcı eğitmenler, hocalar için bir kılavuz olarak planlanmıştır. Diğer yanda sanat ve tasarım fakültesi öğrencilerine görsel kaynak olması (grafik tasarım projelerini ele alırlarken sunulan çözümlemeler ve yöntemleriyle referans bir kitap olması) amaçlanmıştır.

Tüm bu nedenlerden dolayı, bu yayının hedef kitlesi hem akademik hem de uygulama (piyasa) ortamlarında (ister düşünsel/teorik, ister uygulamalı/pratik) üst düzey çalışmalar üretmek için tüm yönleriyle yazı, kaligrafi ve tipografi projeleri hakkında görsel çözümler, yöntemler ve sonuçlar arayan herkestir.

Yazarı: Namık Kemal Sarıkavak 
Cilt Bilgisi: Amerikan Cilt
Kağıt Bilgisi: 1. Hamur 110 gr.
Basım Tarihi: 25 Eylül 2014
Sayfa Sayısı: 216
Kitap Boyutları: 24 x 26 cm

SATIN ALMAK İÇİN: http://www.arsiv.com/Kaligrafik-ve-Tipografik-Deneysel-Tasarimlar,PR-861.html
Devamı

Temel Tasarım Sürecinde YaratıcılıkYaratıcılığı, öğretmeden çok birlikte öğrenmeye dayalı bir paylaşım arzusuyla, teknik bilginin yaratıcılıkla elele yürütüldüğü disiplinlerarası bir anlayışla öğrenimin ve yaşamın bütününe yayılan bir süreç olarak sunuyor kitap.

Yazarların eğitimci ve akademisyen kimliklerinden doğan deneyimlerinin, bilgilerinin ve araştırmalarının yanına kendi yazın, şiir ve görseli, deneysel üretimlerini de kattıkları herkese seslenen bir yaratıcılık kitabı... 

Yazarları: Tülay Çellek - A.Mehtap Sağocak
Cilt Bilgisi: Amerikan Cilt
Kağıt Bilgisi: 1. Hamur 110 gr.
Basım Tarihi: 25 Eylül 2014
Sayfa Sayısı: 332
Kitap Boyutları: 24 x 28,5 cm

SATIN ALMAK İÇİN: http://www.arsiv.com/Temel-Tasarim-Surecinde-Yaraticilik,PR-862.html
Devamı

5 Mart 2016 Cumartesi

Kültür, Kimlik, Siyaset


Medya Eleştirileri serisinin 7.olan “Sosyal Medya ve Ağ Toplumu” kitabının bu cildi sosyal medyayla bağlantılı üç ana kavram üzerinde duruyor: Kültür, kimlik ve siyaset. Sosyal medya, daha önce görülmedik bir biçimde paylaşım kültürü doğuruyor.İnternet kullanıcıları ürettiği enformasyonu ötekilerle gönüllü bir şekilde paylaşarak değerli kılıyor, kendine benzeyen kimselerle sanal cemaatlerde bir araya geliyor, bir tür fikir birliği ve duygudaşlık deneyimliyor, yalnızlığını hafifletiyor. Kendi görüşlerini paylaşarak hem kendisi gibi düşünen insanlarla daha fazla bağ kuruyor ve kendini bu anlamda daha az yalnız hissediyor, öte yandan belki de sınırlı çevresinde hiç konuşmayacağı konuları konuşur hale geliyor. Sosyal medya belki de en çok sessiz yığınların sesi ve içinde yaşadıkları topluma yanıtı.

Kitle toplumunda iş zamanı ile tüketim etkinlikleriyle doldurulan boş zaman arasında sıkışıp kalan ve birbirlerine yabancılaşmış bireyleri yeniden bir araya getiren, onlara tanıdıklarıyla “güvenli”, tanımadıklarıyla ise küresel ölçekte iletişime geçme rüyası vaat eden, “gevşek bağlar”la da olsa bağlanmanın, toplumsal dayanışmanın aracı olarak öne çıkan, paylaşımın sınırlarının internet kullanıcıları tarafından belirlendiği, dolayısıyla özdüşünümselliğe uygun postmodern bir mecra. Elinizdeki bu kitapta yer alan akademik çalışmalar ile sosyal medyanın toplum örgütü üzerindeki etkilerini analiz etme fırsatı bulacaksınız.

Yazarları: Gülüm Şener , Can Bilgili
Sayfa Sayısı 321 
Cilt Tipi Karton Kapak 
Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı 
Boyut 13.5 x 19.5 cm

SATIN ALMAK İÇİN: http://www.arsiv.com/Kultur-Kimlik-Siyaset,PR-720.html
Devamı

4 Mart 2016 Cuma

Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler

Günümüz dünyasında kitle iletişim alanına ilişkin alışılagelen uygulamalarda ve kuramsal yaklaşımlarda bir değişimin içinde olunduğu kesin. Internet ve bilişime dayalı teknik gelişmeler sayısal veri iletiminin sağladığı yeni iletişim araç ve olanakları elektronik altyapının yaygınlaşması ve bu satırları oluştururken ortaya çıkabilecek olası yeni teknolojilerle ana akım iletişim araçları ve medyanın egemen yapısı sarsılıyor. Yaşananlar kitle iletişim sistemi ve yapısında üretim ve dağıtıma ilişkin bilinen uygulamaların dışına çıkılmasından kaynaklanan köklü bir değişime işaret ediyor.

Geleneksel medyayı besleyen teknolojinin son yüzyıllık gelişimi kitle medyasının zirve yaptığı son çeyrek asır göz önüne alındığında yaşanan değişim geri dönüşü olmayacak nitelikte yeni iletişim ve medya uygulamalarını getirecek gibi görünüyor. Esasen bugün yaşananlar yalnızca kitle iletişim endüstrisinin değişimiyle sınırlı değil. Son iki yüzyıllık toplum örgütünün de bir değişim içinde olduğu görülüyor. Sosyal Medya ve Ağ Toplumu adıyla iki kitapta toplanan akademik makaleler hem kitle iletişim uygulamalarında hem de etkilediği toplumsal yaşam alanında gerçekleşen değişimleri anlama amacını taşıyor.

Yazarı: Can Bilgili, Gülüm Şener


SATIN ALMAK İÇİN: http://www.arsiv.com/Kitle-Iletisiminde-Yasanan-Degisimler,PR-719.html
Devamı