30 Eylül 2014 Salı

ARTVİN BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI


KATILIM ŞARTNAMESİ

KONU
Artvin Belediyesi için yeni bir logo tasarlamak.


AMAÇ
Artvin şehrinin doğal ve coğrafi değerleri göz önüne alındığında Anadolu’nun cennet bir köşesi olduğu göze çarpar. Ülkemizin ciğerleri konumundaki ormanları ve bitki örtüsü, halkoyunları, boğa güreşleri, balı ve kömesi Artvin deyince ilk akla gelen öğelerdir. Artvin Belediyesi olarak bu güzelliklerin bir ya da birkaçının milli değerlerimizle yoğrularak anlatıldığı logo çalışması yapmak istiyoruz. Öte yandan her fırsatta Artvin’in geleceğinin turizm, eğitim ve spor sektörlerinde olduğu da ifade edilmektedir. Logo çalışması hazırlıklarının Artvin Belediyesi’nin sınırlarının sadece merkezi kapsadığı, büyükşehir olmadığı için diğer ilçe belediyelerini kapsamadığını da gözden kaçırmamak gerekir.

KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışma; Artvin Belediyesi bünyesinde çalışmayan, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışında, Grafik Tasarım eğitimi gören Lisans / Yüksek Lisans / Doktora / Sanatta Yeterlik öğrencilerine, ulusal ve uluslararası tüm profesyonel tasarımcılara açıktır.

2. Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.

TEKNİK KOŞULLAR
1. Eserler, Artvin Belediyesi’ni temsil eder nitelikte yaratıcı ve yalın bir forma sahip olmalıdır.
2. Logo tasarımında renk ve form yönünden bir kısıtlama yoktur.
3. Logo tasarımında ‘Artvin Belediyesi’ ibaresi de yer almalıdır.
4. Eserler 300 dpi, RGB ve JPG formatında mail olarak gönderilmelidir.
5. Eserin dosya adı altı rakamdan (rumuz)  oluşmalıdır (Örneğin, 349721.jpg). Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzu kullanmalıdır (Örneğin. 349721_1.jpg, 349721_2.jpg, 349721_3.jpg).
Eser ya da eserler (en fazla üç farklı tasarım) ile birlikte Katılım Formu da eksiksiz doldurulduktan ve katılımcı tarafından imzalandıktan sonra bilgisayara aktarılmalı ve kişisel elektronik posta adresi üzerinden gönderilmelidir. Katılım Formu’nun dosya adında yine katılımcının aynı rumuzu yer almalıdır. Sadece altı rakamdan oluşan rumuzun başlangıcına KT (Büyük harf) harfleri eklenmelidir (Örneğin. KT349721.jpg).
6. Seçilecek logo; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Artvin Belediyesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda kullanılacağı için büyültülüp küçültüldüğünde görsel etkisini yitirmeyecek bir biçime sahip olmalıdır.
7. Yarışmaya sunulacak eserler, özgün bir yapıda olmalıdır. Farklı kurum ya da kuruluşların logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Türk Patent Enstitüsü’nce daha once korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan logolar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Amblem tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Artvin Belediyesi sorumlu tutulamaz.
8. Yarışma, eserlerin Artvin Belediyesi’nin ihtiyacını karşılamaması halinde Seçici Kurul  eserlere ödül verip vermeme hakkını saklı tutar. Seçici Kurul’un kararı neticesinde yarışma tekrarlanabilir ya da her aşamasında iptal edilebilir.
9. Seçici Kurul seçilecek logo üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz. Ödüle hak kazanan eser için antetli kağıt, zarf, kartvizit üzerindeki uygulamaları yarışma sonuçları açıklandıktan en geç 10 gün içerisinde Artvin Belediyesi’ne sunulmalıdır. Katılımcı şartnamedeki bu maddeyi kabul etmiş sayılır.
10. Artvin Belediyesi, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
11. Ödül kazanan tasarımı Artvin Belediyesi kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.

ESERLERİN TESLİM ŞEKLİ
1. Eser ya da eserler (en fazla üç farklı tasarım) Katılım Formu ile birlikte kişisel elektronik posta adresinden en geç 23 Kasım 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar yarisma@artvin.bel.tr adresine gönderilmelidir.
2. Belirtilen gün ve saatten sonra gönderilen tasarımlar yarışmaya dahil edilmeyecektir.
Yarışmacılar, elektronik posta ile gönderdikleri  yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
3. Belirtilen adrese aynı tasarımla ilgili birden fazla elektronik posta gönderimi yapılmamalıdır.TELİF HAKLARI

Katılımcı, dereceye giren eserinin Artvin Belediyesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için, Artvin Belediyesi’ne tam lisans verdiğini kabul eder.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi Artvin Belediyesi eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Artvin Belediyesi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.
YARIŞMA TAKVİMİ

Son Teslim Tarihi I 23 Kasım Cuma, 2014

Seçici Kurul Oylaması I 29 Kasım Cumartesi, 2014

Sonuçların Açıklanması I 01 Aralık Pazartesi, 2014

Sonuçlar, Artvin Belediyesi www.artvin.bel.tr web sitesinden yayınlanacaktır.
Ödüller, Artvin Belediyesi’nde düzenlenecek törenle ödül sahiplerine verilecektir.


ÖDÜL
Birincilik I 10.000   + Plaket / Belge
İkincilik I Plaket / Belge
Üçüncülük I Plaket / Belge
Mansiyon I Plaket / Belge
JÜRİ
Murat Sancar, Artvin Belediyesi
Ali Tomak, 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Salih Denli, Kemerburgaz Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü
Orhan Ardahanlı, Türkiye Grafik Tasarımcıları ve Türkiye İletişim Tasarımcıları Meslek Kuruluşu
Mehmet GÖZETLİK, Antrepo