2 Aralık 2013 Pazartesi

7. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

Yarışma, geleceğin ve günümüzün tasarımcılarını, yeni malzemelerin getirdiği olanakları, küçülen mekânları ve mobilya sektörünün yapısını dikkate alarak, esnek, yeni koşullara uygulanabilen, çevreye duyarlı, nakliye kolaylığı sağlayan, kullanıcıya daha fazla müdahale olanağı veren mobilya birimleri ve sistemleri tasarlamaya davet etmektedir.

Yarışma Takvimi:

Birinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 14 Ocak 2014 (Gece 24:00’a kadar)
Seçici Kurul Toplantısı (1. Aşama) : 14 Şubat 2014
İkinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 14 Mart 2014 (Gece 24:00’a kadar)
Seçici Kurul Toplantısı (2. Aşama) : 13 Nisan 2014
Ödül Töreni Tarihi : 15 Nisan 2014
Ödüllü Projelerin Sergilenme Tarihleri : 15-18 Nisan 2014 (Dış Ticaret Kompleksi)
Yarışma Jürisi:

Prof. Önder KÜÇÜKERMAN (Jüri Başkanı)
Reşit SOLEY
Aziz SARIYER
Jan NAHUM
Mustafa TONER
Memduh ŞEN
Kaan DERİCİOĞLU
Ahmet KALELİ
Didem ÇAPA
Fatih KIRAL
Murat ARMAĞAN
Renan GÖKYAY
Katılım Koşulları:

Yarışmanın “Lisans Öğrencisi Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve halihazırda üniversitelerin Mimarlık, İçmimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri ile mobilya tasarımı ve/veya üretimi ile ilgili bölümlerinde okuyan veya mobilya tasarımı ile ilgilenen ve lisans öğrencisi olduğunu belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.
Yarışmanın “Profesyonel ve/veya Uygulayıcı Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan, üniversitelerin Mimarlık, İçmimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı ile mobilya tasarımı ve üretimi ile ilgili bölümlerinden mezun olan ve bunu diploma veya geçici çıkış belgesi ile belgeleyebilecek kişilerin yanı sıra mobilya tasarımı ile ilgilenen ancak,
diploma veya belgesi olmayan uygulayıcıların da katılımına açıktır.
Yarışma her üç kategori bünyesinde de grup katılımına olanak tanımakta ve teşvik etmektedir. Gruplar en fazla 3 kişiden oluşmalıdır. Grup lideri hangi “katılım” koşuluna uyuyor ise, ekip o kategoride değerlendirilecektir. Yarışmaya grup olarak katılımlarda “Grup Lideri”, yarışmaya katılım koşulları olarak değerlendirildiğinde tüm grup üyeleri arasındaki en yüksek statülü yarışmacı olarak belirlenmelidir.
Katılım Şekli ve Adresi:

Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru da WEB sayfası aracılığıyla yapılacaktır.
Yarışmacılar aşağıda listelenen 6 başvuru belgesini WEB sitesi aracılığıyla doldurarak veya yükleyerek kolaylıkla yarışmaya başvurabilir:
Kimlik Bilgi Formu
Taahhütname
A3 Boyutunda Özel Proje Kâğıdı
Diploma veya Öğrenci Belgesi
Vesikalık Fotoğraf
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Proje Raporu (İsteğe Bağlı)
Kısa Özgeçmiş (İsteğe Bağlı)
Websitesinde hazır örneği verilen A3 boyutundaki özel proje kâğıdına (Başvuru Belgesi 4) ister bilgisayar ortamında isterse dökümünü alıp elle çizip tarayarak tasarımlarını (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında) beyaz zeminde ve ölçekli olarak 3 farklı şekilde gönderecektir:
e-posta ile yarisma@designforexport.org adresine gönderilmeli (en fazla 3 MB boyutunda) (tüm yarışmacıların e-postada dosya ismini projenin rumuzu olarak belirlemesi gerekmektedir).
Daha küçük boyutta WEB sayfasına doğrudan eklenir. (en fazla 500 KB boyutunda).
A3 normunda kâğıt üzerine basılarak posta yoluyla veya elden OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştırılır.
Ödüller:

1. EV MOBİLYALARI TASARIM ÖDÜLLERİ
Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi

İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü 10.000 TL
Lisans Öğrencisi Kategorisi

İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü 5.000 TL
Emo Home Altın Özel Ödülü 2.500 TL
İkoor Altın Özel Ödülü 2.500 TL
2. OFİS MOBİLYALARI TASARIM ÖDÜLLERİ
Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi

İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü 10.000 TL
Bürotime Platin Özel Ödülü 5.000 TL
Lisans Öğrencisi Kategorisi

İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü 5.000 TL
Atagür Ahşap Altın Özel Ödülü 2.500 TL
Ersa Ofis Altın Özel Ödülü 2.500 TL
3. MUTFAK VE BANYO MOBİLYALARI TASARIM ÖDÜLLERİ
Profesyonel ve/veya Uygulayıcı Kategorisi
İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü : 10.000 TL.
Lisans Öğrencisi Kategorisi
İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü : 5.000 TL.
Gentaş Grup Altın Özel Ödülü : 2.500 TL.
4. AKILLI MOBİLYALAR TASARIM ÖDÜLLERİ
Profesyonel ve/veya Uygulayıcı Kategorisi
İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü : 10.000 TL.
Lisans Öğrencisi Kategorisi
İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü : 5.000 TL.
Madeş Altın Özel Ödülü : 2.500 TL.
5.GELECEĞİN MOBİLYA TASARIMCILARI ÖDÜLLERİ

(Geleceğin ……) İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü 1.500 TL
(Geleceğin ……) Bürotime Platin Özel Ödülü 750 TL
(Geleceğin ……) Atagür Ahşap Altın Özel Ödülü 500 TL
(Geleceğin ……) Emo Home Altın Özel Ödülü 500 TL
(Geleceğin ……) Ersa Altın Özel Ödülü 500 TL
(Geleceğin ……) Gentaş Altın Özel Ödülü 500 TL
(Geleceğin ……) İkoor Altın Özel Ödülü 500 TL
(Geleceğin ……) Madeş Altın Özel Ödülü 500 TL
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cd. No: 120 Balgat-Çankaya/ANKARA
Web: http://www.designforexport.org
Telefon :  0-312-447 27 40/ Dahili:187
Fax :  0-312-446 96 05/4470180
E-posta : yarisma@designforexport.org