8 Ocak 2014 Çarşamba

22 Mart 2014 Dünya Su Günü Afiş Tasarım Yarışması
Yarışma Teması: “Su ve Enerji”

Yarışma Amacı: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “22 Mart Dünya Su Günü” nedeniyle “Su ve Enerji” konulu afiş yarışması ile konunun öneminin genç nesillere benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin genç nesillere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.

Yarışma Takvimi:

Son Başvuru Tarihi: 21 Şubat 2014
Ödül Töreni: 22 Mart 2014
Yarışma Jürisi:

Katılım Koşulları:

Yarışma seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır.
Yarışmaya her katılımcı en çok 2 adet afiş çalışmasıyla katılabilir.
Yapılacak afiş çalışmaları 50×70 cm. ebadında olacaktır.  Söz konusu ölçü dışında yapılan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Afişlerin hazırlanmasında; bilgisayar ortamında grafik tasarım çalışmaları, vb. kullanılması zorunludur.
Afişler en az 300 DPI çözünürlükte ve CMYK (4 renk) hazırlanacak olup dereceye girenler, afişlerinin  TİF yapım CD’ lerini DSİ Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.
Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, afişin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yayın içerisinde yer almamış eserleriyle katılabilir.
Afiş çalışmaları üzerinde “22 Mart Dünya Su Günü” ibaresi ve “DSİ Amblemi” mutlaka yer alacaktır. Katılımcılar DSİ ambleminin orijinalini  www.dsi.gov.tr internet adresine girerek temin edebilirler. Ayrıca katılımcı konu bütünlüğüne bağlı olarak kendisinin belirlediği sloganı da afiş üzerine işleyebilir.  Afiş çalışmalarının üzerinde katılımcının ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacaktır. Ancak her afiş çalışmasının arkasında katılımcının adı soyadı, açık adresi ve ulaşılabilecek telefonları yazılacaktır.
Afiş, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmelidir. Ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden DSİ Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.
Katılım Şekli ve Adresi:

Elden yada posta ve kargo ile katılım sağlanabilir.
Adres: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 06100 Çankaya /ANKARA
Ödüller:

Birincilik ödülü : Plaket ve 3000 TL
İkincilik ödülü : Plaket ve 2500 TL
Üçüncülük ödülü : Plaket ve 2000 TL
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

Devlet Su İşleri
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

Yarışma şartnamesi
Web: www.dsi.gov.tr
Tel:(312) 419 64 31 – 417 83 00/ 2802 – 2857
Fax:  (312) 419 64 30
Adres: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 06100 Çankaya /ANKARA