8 Ocak 2014 Çarşamba

Logo Yazılım 3 Boyutlu Kurumsal Ödül Nesnesi Tasarımı YarışmasıLogo yazılım tarafından üniversitelerimizin tasarım bölümlerinde eğitim gören öğrenciler arasında, özel günlerde logo yazılım tarafından kullanılmak üzere, 3 boyutlu üretilebilecek kurumsal ödül nesnesi tasarımı yarışması düzenlenmiştir.

Yarışma Konusu: Logo Yazılım için ödül heykelciği ya da ödül nesnesi tasarlanması. Tasarımlar Logo Yazılım’ın kurumsal kimliğini temsil edebilecek nitelikte olmaları, estetik kaygılar kadar; fonksiyonel zenginlik, kullanılabilirlik, üretime, depolamaya ve nakliyeye uygunluk, maliyet, yenilik, katma değer yaratma ölçütleri doğrultusunda değerlendirilecektir.

Yarışma Takvimi:

Yarışma İlan Tarihi: 20 ARALIK 2013
Proje Kabulü (son başvuru tarihi): 22 OCAK 2014
Seçici Kurul çalışma tarihi: 25 OCAK 2014
Sonuçların açıklanması Ödül Töreni Duyurusu: 27 OCAK 2014
Yarışma Jürisi:

Emre Senan (Grafik tasarımcı)
Bihrat Mavitan (Heykeltraş, DGSA)
Mine Ovacık (EndüstriyeI Tasarımcı, Öğretim Üyesi)
ORHAN Irmak (EndüstriyeI Tasarımcı, ETMK ÜYESİ)
Tuğrul Tekbulut (YÖNETİCİ)
Katılım Koşulları:

Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerin, tasarım ve güzel sanatlar eğitimi veren bölümlerinde (Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım, Heykel, Resim, Mimarlık vd.)
lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
Öğrenciler yarışmaya iki şekilde katılabilir:
Bireysel olarak
Grup olarak (*)
Grup olarak katılımlarda tüm grup üyelerinin öğrenci olması şarttır.
Grup en fazla 5 öğrenciden oluşabilir. Bir grup lideri seçilir, seçilen grup lideri tüm ödülleri teslim alma yetkisine sahiptir.
Tüm yarışmacılar WEB sitesinden (www.logoyarisma.com) temin edilecek “Yarışma Koşullarını” okuduktan sonra,
• Tüm yarışmacılar “Başvuru Başlangıç Bilgilerini” dolduracak,
• Ardından tüm yarışmacılar “Kimlik Bilgi Formunu” ve “Taahhütnameyi” eksiksiz doldurup internet üzerinden onaylayacak,
Katılım Şekli ve Adresi:

Hem web sitesindenhem de posta yoluyla 2 farklı şekilde gönderecektir
Adres: LOGO YAZILIM GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKNOPARK NO: 609 GEBZE 41480 KOCAELİ
Ödüller:

Yarışma tek bir ödül verilerek sonlandırılacaktır: 10000 TL
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

Logo Yazılım
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

Yarışmanın şartnamesi
Web: http://www.logoyarisma.com
E-Posta: canan.cicek@logo.com.tr , sinem.zengincelebi@logo.com.tr