5 Mayıs 2014 Pazartesi

Cemer Ulusal Tasarım Yarışması – Yeni Nesil OyuncaklarSon Başvuru Tarihi: 11 Temmuz 2014

Yarışma Teması: Yeni nesil oyuncaklar

Yarışma Amacı: Hızla gelişen dijital teknolojiler ve bilişim sistemlerinin hayatımıza olan etkisinin artması, beraberinde sokağa daha az çıkan, daha az sosyalleşen ve daha az hareket eden bir toplum yapısını getirmektedir. Bu bağlamda insanları tekrar sokağa çıkaracak, sokak etkinliklerini cazip kılacak, fiziksel egzersiz ve gelişim için fayda sağlayacak, sosyalleşme olgusunu güçlendirecek ve hepsinden önemlisi gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızın fiziksel, duygusal ve sosyal anlamda gelişimlerine katkı sağlayacak ve kamusal yaşantımızı zenginleştirecek yeni sokak etkinliklerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda CEMER’in birincisini düzenleyeceği yarışma aracılığıyla, genç tasarımcıların fikirlerini hayata geçirerek, insanların sokağa çıkmasını destekleyecek ve farklı kullanıcılara hitap edebilecek çeşitli kent oyuncakları

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Duyurulması : Şubat 2014
Projelerin Son Teslim Tarihi : 11 Temmuz 2014
Dereceye Giren ve Ödül Alan Projelerin Açıklanması : Ağustos 2014
Ödül Töreni : Eylül 2014
Yarışma Jürisi:

Ahmet Cengiz Yıldızcı, İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj
Mimarlığı Bölüm Kurucu Öğretim Üyesi
Ahmet Oktan Nalbantoğlu, Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarımve Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ayberk Yağız, ETMK-Endüstriyel Tasarımcılar Meslek KuruluşuBaşkanı
Hakan Gürsu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi EndüstriyelTasarım Bölümü, Designnobis
Marinella Ferrara, Politecnico di Milano, PAD Journal
Michal Stefanowski, BEDA-Bureau of European Designers’Association, Academy of Fine Arts Warsaw
Katılım Koşulları:

Yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilinir,
Bireysel katılımcıların ya da ekip olarak yapılacak katılımlarda ekip üyelerinden en az birinin, üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık fakültelerinin ilgili bölümlerinde (Mühendislik Fakülteleri bünyesindeki Peyzaj Mimarlığı Bölümleri dahil) lisans veya lisansüstü derecesinde eğitimlerini sürdürüyor olmaları ya da 2011 yılı ve sonrasında ilgili bölümlerden mezun olmuş olmaları gerekmektedir,
Diğer branşlardan katılacak öğrenciler için, tasarım ekibinde (b) maddesindeki koşulu yerine getiren en az bir üye olması gerekmektedir.
Profesyonel katılımcılar için, tasarım ekibinde (b) maddesindeki koşulu yerine getiren en az bir üye olması gerekmektedir.
Yarışmaya katılan her proje için özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, kamuya sunulmamış olması, benzer başka bir yarışmada dereceye girmemiş ve ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bu koşulların aksinin tespiti durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış projenin ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir. Yarışmaya gönderilen projelerin özgün değerlerinin olmaması ve üçüncü kişilerin söz konusu tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk yarışmacıya/yarışmacılara aittir.
Her birey ve/veya ekip en fazla üç farklı proje ile yarışmaya katılabilir.
Katılım Şekli ve Adresi:

Başvurular www.yeninesiloyuncaklar.com adresinden ulaşılacak dijital başvuru formunun doldurulması ve aşağıdaki belgelerin yine aynı internet adresi üzerinden sisteme yüklenmesi yoluyla kabul edilecektir.
Ödüller:

Her iki yarışma konusu için ayrı olarak;

Birincilik Ödülü : 15.000 TL. + Yurtdışı Fuar Gezisi
İkincilik Ödülü : 10.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 6.000 TL
Mansiyon : 1.000 TL
CEMER Özel Ödülü : CEMER Kent EkipmanlarıTasarım Ofisinde 1 Ay Staj
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

Cemer Kent Ekipmanları
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

Yarışma şartnamesi
Web: http://www.yeninesiloyuncaklar.com/