5 Mayıs 2014 Pazartesi

Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması


Son Başvuru Tarihi: 23 Mayıs 2014

Yarışma Teması: Fikir Yarışması

Yarışma Amacı: Kayseri Ticaret Odası’nın Yarışma Şartnamesinde verilen 1/5000 ve 1/1000’lik imar paftalarında sınırları belirlenmiş alanda, yapımı düşünülen hizmet binasına ait mimari fikirlerin elde edilme işi, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu tarafından Mimarlar Odası Kayseri Şubesi koordinasyonunda, TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Mühendislik Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır. Amaç, kentte nitelikli fiziksel çevrenin oluşmasına katkı sağlayabilecek günümüz mimarlık, mühendislik, şehircilik ve sanat anlayışına uygun en ekonomik ve çağdaş çözümlerin araştırılması ve güzel sanatların özendirilmesidir.

Yarışma TMMOB Mimarlar Odası üyelerinin katılımına açık, ulusal, serbest ve tek kademelidir.

Yarışma Takvimi:

Son Başvuru Tarihi :26 Mayıs 2014-  Cuma, Saat 17:00
Yarışma Jürisi:

Zafer AKDEMİR – (Yrd. Doç. Dr. Mimar / YTU) (Jüri Başkanı)
Beyhan HİSARLIGİL – (Doç. Dr. Mimar / EÜ)
Fehmi KOBAL – (Mimar / UVA, University of Virgina)
Hakan MAHİROĞLU – (Mimar / İTÜ)
Mehmet KÜTAHNECİ – (Mimar / İTÜ)
Katılım Koşulları:

Yarışmaya katılacak olan yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddelerin g bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur.
Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.
TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
Jüri üyelerinin (danışman, asil, yedek) ve raportörlerin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odasına kayıtlı olmaları, şartname alarak adres bırakmış olmaları zorunludur. Yarışmacılar, “Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yıldırım Cad. No:30 Kocasinan/KAYSERİ” adresine başvurarak şartnameyi temin edebileceklerdir. Şartname bedeli 100 TL’dir. Yarışmacılar, bu tutarı, Kayseri Ticaret Odası’nın Halk Bankası, Kayseri Merkez Şubesi’ndeki TR10 0001 2009 4870 0022 0000 02 IBAN no’lu hesaba yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden ya da faks (0352.2228695) ile sunduklarında şartname, kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacaktır.
Katılım Şekli ve Adresi:

Elden ya da kargo ile teslim yapılır.
Adres: Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması Raportörlüğü, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Sahabiye Mahallesi, Yıldırım Caddesi, No: 30 Kocasinan/ KAYSERİ
Ödüller:

Üç Adet Eşdeğer Ödül : 25.000 TL (her birine)
Beş Adet Mansiyon : 10.000 TL (her birine)
Satın alınacak projeler için jüri takdirine  :   5.000 TL ayrılmıştır.
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

Kayseri Ticaret Odası
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

Yarışma şartnamesi ve ekleri
Web: http://www.kayserito.org.tr/
E-Posta:  projeyarismasi@kayserito.org.tr
Adres: Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması Raportörlüğü, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Sahabiye Mahallesi, Yıldırım Caddesi, No: 30 Kocasinan/ KAYSERİ
Tel:  0352 232 61 49