2 Eylül 2014 Salı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Logo Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2014 tarihine uzatıldı.

Yarışma Amacı:  Yarışmanın konusu, sürekli yenilenen, gelişen ve büyüyen Mardin’in hem tarihi değerleri, hem çağdaş nitelikleriyle yüksek yaşama standartlarına sahip ve örnek bir şehir olma yolunda bu özelliklerini yansıtacak ve Mardin Büyükşehir Belediyesi kurum kimliğinde kullanılacak, özgün amblem/logonun tasarlanmasıdır.
Yarışma sonucu, üniversitesi, limanı, tarımı, turizmi, sanayisi , yaşam alanları ve bulunduğu stratejik konumu ile Ortadoğu’ya komşuluğu, Mardin’i tanıtıcı ve belirleyici logonun, yaşadığımız çağa uygun olarak, vizyonel ve fonksiyonel bir forma dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Değerlendirme Kriterleri: Mardin’in vizyonunu yansıtacak şekilde, hem Mardin hem Mezopotamya Bölgesi’nin sahip olduğu genel imajla uyumlu; yaratıcı, akılda kalıcı ve işlevsel kullanımına olanaklı bir biçimde tasarlanıp oluşturulmasıdır. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. Çalışmalar, kavramsal yaklaşım ve estetik bütünlük açısından değerlendirilecektir. Tasarımda “Mardin Büyükşehir Belediyesi” yazısı kullanılacaktır. Logo, kavramsal olarak amaca uygun tasarlanmış bir simge veya bunların birleşiminden oluşabilir.

Yarışma Takvimi:

Yarışma İlan Tarihi : 26 Ağustos 2014
Son Teslim Tarihi : 15 Eylül 2014 Saat: 17.00
Sonuç İlan Tarihi :  20 Eylül 2014
Yarışma Jürisi:

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlar Ahmet TÜRK– Februniye AKYOL
Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet ZİREK
Mardin Kent Konseyi Genel Sekreteri Aydın SARAÇOĞLU
Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. Temsilcisi Heykel Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Evrim Özlem KAVCAR
Mimarlar Odası Temsilcisi Mimar İbrahim DUYAN
Ticaret Sanayi Odası Temsilcisi Genel Sekreter Çetin SASA
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Odası Temsilcisi Murtaza İNAN 2.Başkan
KESK Mardin Şubesi TemsilcisiEğitimsen Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet DİNÇ
Katılım Koşulları:

Yarışma, herkese açıktır.
Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu http://www.mardin.bel.tr/ web sitesinden edinebilirler.
İmzaladıkları başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup bir zarfa koyacak ve zarfı kapattıktan sonra üzerine sadece 6 harf veya rakamdan oluşan bir RUMUZ yazacaklardır. (Örnek; XYZ123, ABCDEF, 123456 vb. gibi) Aynı rumuz, çıktı alınan çalışmanın arka yüzünde ve CD’nin ön yüzünde de yer almalıdır. Amblem/Logo tasarımının üzerinde isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
Yarışmaya katılmak isteyenlerin, eserlerini, 05/09/2014 günü saat: 17:00’a kadar  renkli basım ve bir CD/DVD içerisine kaydedilen TIF formatıyla birlikte aşağıda verilen iletişim adresine göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca yapılan çalışma ile ilgili ve logoyu anlatan detaylı bir açıklamanın da beraberinde gönderilmesi gerekir. Çalışmanın elektronik ortamda da gönderilmesi gerekmektedir.
Katılım Şekli ve Adresi:

Posta ve kargo yolu ile teslim yapılabilir.
Adres: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Vali OZAN Caddesi Özel Kalem Müdürlüğü-MARDİN
Ödüller:

Başarı Ödülü : 7.500 TL
1. Mansiyon Ödülü : 3.000 TL
1. Mansiyon Ödülü : 1.000 TL
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

Mardin Büyükşehir Belediyesi
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

Yarışma Şartnamesi
Web: http://www.mardin.bel.tr/
Adres: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Vali OZAN Caddesi Özel Kalem Müdürlüğü-MARDİN
E-mail: bilgiislem@mardin.bel.tr, ozelkalem@mardin.bel.tr
İletişim: 0482-212 59 30