12 Şubat 2015 Perşembe

Turgut Özal Üniversitesi Logo Tasarım Yarışması

Turgut Özal Üniversitesinin kimliğini ön planda tutacak, Turgut Özal Üniversitesini en iyi temsil edecek kurum kimliği logosunun özgün tasarımının yapılması.

Turgut Özal Üniversitesinin kurumsal yapısında kullanılacak logonun, Üniversitenin misyon ve vizyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel ve kolay kullanıma imkan sağlayacak bir şekilde tasarlanması amaçlanmaktadır. Tasarımcılar, aşağıdaki bilgiler ışığında tasarımlarını hazırlayabilirler: Turgut Özal Üniversitesi, Ulusal, Bölgesel ve Küresel Alanda İddialı Bir Dünya Üniversitesidir

Yarışma Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi : 26 Ocak 2015
Son Başvuru Tarihi : 08 Mart 2015
İnternetten Oylama Tarihleri : 09-12 Mart 2015
Sonuçların Açıklanması : 13 Mart 2015
Yarışma Jürisi:

Değerlendirme iki aşamadan oluşmaktadır; İlk aşamada tasarımlar Seçici Kurul tarafından ön eleme sonucuna göre belirlenecek, geriye kalan on adet tasarım internet ortamında halk oylaması ile değerlendirilecektir.

Katılım Koşulları:

Yarışma, 18 yaşını doldurmuş ilgili herkese açıktır.
Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.
Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacak, ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecektir.
Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Turgut Özal Üniversitesi ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamazlar.
Yarışma, Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde çalışmayan, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışındaki, tüm tasarımcılara açıktır. Yarışmacılar, Turgut Özal Üniversitesi’nin ve seçici kurulunun kararlarına saygı göstereceklerini yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.
Katılım İçin Teknik Koşullar

Eserler, A4 ebatında, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt bölümde küçük uygulamaları – renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanacaktır. Örnek Logo Sunum Şablonu ekte sunulmuştur.
Tasarımlar, Grafik tasarım programları (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Free Hand, Corel Draw vb.) ile hazırlanmış olmalı ve belge olarak her bir çalışmanın hem orjinal dosyası hem de JPEG veya PDF versiyonu da e-posta ile gönderilmelidir. Tasarımlar 300 dpi çözünürlükte ve renk modu CMYK olmalıdır.
Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde yazıyla açıklayarak göndereceği e-postaya eklemelidir.
Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektedir.
Turgut Özal Üniversitesi, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir.
Katılım Şekli ve Adresi:

Katılım Formunu eksiksiz şekilde doldurmak sureti ile grafik tasarım programları ile hazırlanmış çalışmanın hem orjinal dosyası hem de JPEG veya PDF versiyonu vcebe@turgutozal. edu.tr adersine e-posta yolu ile gönderecektir.
Ödüller:

Birincilik Ödülü : 3.000 TL
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:
Web: http://www.turgutozal.edu.tr/