3 Nisan 2015 Cuma

3. Anadolu Cam Afiş Tasarım YarışmasıBu yarışma, Anadolu Cam tarafından GMK Grafik Yarışmaları Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.

Yarışmanın konusu, cam ambalajın hayatımıza kattıkları, cam ambalajın hayatımızın en önemli parçalarından biri olduğunun afiş çalışması ile yansıtılmasıdır.

Yarışma Takvimi:

Yarışma Başlangıç Tarihi: 16 Mart 2015
Son Teslim Tarihi: 30 Nisan 2015
Jüri Değerlendirmesi: Son teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
Sonuç Duyurusu: Son teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
Yarışma Jürisi:

Ali Batı (Grafik Tasarımcı)
Onur Bayiç (Grafik Tasarımcı)
Aydın Erkmen (Grafik Tasarımcı)
Ulaş Eryavuz (Grafik Tasarımcı)
Tamer Öztürk (Anadolu Cam – Ürün Tasarım Müdürü)
Katılım Koşulları:

Yarışma, üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerine bağlı tüm bölümlerine, ayrıca Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim bölümlerine açıktır. Bu bölümlerde okuyan lisans öğrencileri yarışmaya katılabilirler.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Öğrenci belgesi olmadan katılan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Daha önce başka yarışmalarda ödül almış veya yayımlanmış afişler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
Katılacak afişlerin özgün çalışmalar olması gerekmektedir.
Yarışmaya çalışmalarını gönderenler, afişlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Yarışmaya katılmak için, Anadolu Cam tarafından hazırlanmış olan başvuru formu, eksiksiz ve doğru olarak doldurularak afişle birlikte teslim edilmelidir.
Yarışmaya her yarışmacı en fazla 2 afişle katılabilir; ancak birden fazla ödül alamaz.
Şişecam ve bağlı şirketleri ile Anadolu Cam ilgilileri ve Seçici Kurul üyelerinin birlikte çalıştıkları kişiler (akraba, ortak, eleman vb.) yarışmaya katılamazlar.
Afiş Boyut ve Özellikleri:

Tasarımlar elle veya dijital ortamda yapılabilir.
Çalışmalar bir adet A3 boyutunda çıkış ve bir adet CD kaydı (1/1 ölçekte 48cm x 68cm ebadında, 304.8 dpi, CMYK, .tiff dokümanı) olarak teslim edilecektir.
Tasarımlarını bilgisayar ortamı dışında opak olarak hazırlayıp göndermek isteyen katılımcılar, çalışmalarının orijinalini A3 ebadında hazırlayıp zarar görmeyecek bir şekilde ambalajlayarak göndermelidir. Dereceye giren afişler Anadolu Cam tarafından gerekli görülen büyüklükte çoğaltılabilir.
Afişlerin İşaretlenmesi:

Katılım formu eksiksiz olarak doldurulup bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine sadece 6 rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz afişin arka yüzünde ve CD’nin ön yüzünde de yer almalıdır. Afişin üzerinde isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz.
Birden fazla çalışma varsa, her çalışma ayrı bir rumuzla, ayrı bir zarf içinde gönderilmelidir.
Katılım Şekli ve Adresi:

 Eserler elden ya da kargo yolu ile teslim edilecektir.
Adres: Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Pazarlama Hizmetleri Müdürlüğü İş Kuleleri Kule 3 Kat:18 34330  4. Levent – İSTANBUL
Ödüller:

Birincilik Ödülü: 7500 TL
İkincilik Ödülü: 5000 TL
Üçüncülük Ödülü: 2500 TL
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

Anadolu Cam
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

Web: www.hayatacamkat.com
Yarışma Şartnamesi
Tel: 0212 350 3708
Adres: Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Pazarlama Hizmetleri Müdürlüğü İş Kuleleri Kule 3 Kat:18 34330  4. Levent – İSTANBUL