14 Mayıs 2015 Perşembe

Türk Dünyası Vakfı Logo Yarışması


Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese açıktır.

Yarışmaya katılım, sadece TDV internet sitesi üzerinden elektronik başvuru formu ile sağlanacaktır.
TDV kurucuları, yönetim kurulu üyeleri, vakıf personeli, yarışmanın düzenleyici kurul üyeleri, raportör, seçici kurul üyeleri ve seçici kurulun birinci derecede yakınları bu yarışmaya katılamazlar.

Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.

Yarışmaya katılan tasarımların özgün ve daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiç bir yerde yayımlanmamış olmaları; yerli ve yabancı başka kurum ve kuruluşların logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir.

Yarışmaya katılacak tasarım, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.

Yarışmaya katılanlar, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu hukuken kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve bu süreçlerin maddi yaptırımları yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan TDV sorumlu tutulamaz.

Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı bırakılacak, ödülverilmeyecek, verilmişse gerialınacak ve bu durumda vakfın yeni bir logo seçme imkanı peşinen kabul edilmiş sayılacaktır.

Seçici Kurul veya Vakıf Mütevelli Heyeti, seçilecek logo üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir.

Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz. Ödül, istenilen değişiklik yapıldıktan sonra hak
kazanılır.

Eserlerin TDV’nin ihtiyacını karşılamaması halinde Seçici Kurul ödül verip vermeme hakkını saklı tutar. Seçici Kurul’un kararı neticesinde yarışma tekrarlanabilir ya da herhangi bir aşamasında iptal edilebilir.

Gönderilen eserler, yarışmadan sonra iade edilmeyecektir. Ancak, ödüle hak kazanan 10 eser dışındaki çalışmaların kullanım hakkı eser sahiplerine aittir. Mansiyona hak kazanan eserlerin kullanım hakkı, ödüllerin açıklanma tarihinden itibaren 1 yıl sonra serbest kalır.


Detaylar ve başvuru formu için tıklayınız: http://www.turkdunyasivakfi.org.tr/