4 Mart 2016 Cuma

Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler

Günümüz dünyasında kitle iletişim alanına ilişkin alışılagelen uygulamalarda ve kuramsal yaklaşımlarda bir değişimin içinde olunduğu kesin. Internet ve bilişime dayalı teknik gelişmeler sayısal veri iletiminin sağladığı yeni iletişim araç ve olanakları elektronik altyapının yaygınlaşması ve bu satırları oluştururken ortaya çıkabilecek olası yeni teknolojilerle ana akım iletişim araçları ve medyanın egemen yapısı sarsılıyor. Yaşananlar kitle iletişim sistemi ve yapısında üretim ve dağıtıma ilişkin bilinen uygulamaların dışına çıkılmasından kaynaklanan köklü bir değişime işaret ediyor.

Geleneksel medyayı besleyen teknolojinin son yüzyıllık gelişimi kitle medyasının zirve yaptığı son çeyrek asır göz önüne alındığında yaşanan değişim geri dönüşü olmayacak nitelikte yeni iletişim ve medya uygulamalarını getirecek gibi görünüyor. Esasen bugün yaşananlar yalnızca kitle iletişim endüstrisinin değişimiyle sınırlı değil. Son iki yüzyıllık toplum örgütünün de bir değişim içinde olduğu görülüyor. Sosyal Medya ve Ağ Toplumu adıyla iki kitapta toplanan akademik makaleler hem kitle iletişim uygulamalarında hem de etkilediği toplumsal yaşam alanında gerçekleşen değişimleri anlama amacını taşıyor.

Yazarı: Can Bilgili, Gülüm Şener


SATIN ALMAK İÇİN: http://www.arsiv.com/Kitle-Iletisiminde-Yasanan-Degisimler,PR-719.html