5 Mayıs 2014 Pazartesi

Adana Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması


Son Başvuru Tarihi: 27 Haziran 2014

Yarışma Teması: Hizmet Binası

Yarışma Amacı: Adana Ticaret Odası Hizmet Binası projesinin yarışma yoluyla elde edilmesidir.Adana’da zamana direnen, kalıcı değerler taşıyan, çağını yansıtan, simge değeri yüksek, sürdürülebilir, ekonomik, rasyonel ve özgün çözümler aracılığı ile mimarlığın gelişimi hedeflenmektedir.

Yarışmanın Konusu: “Adana Ticaret Odası Hizmet Binası” tasarımıdır. Söz konusu yarışma alanı Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 3825 ada, 7 parseldir. Yarışma alanı; Adana- Mersin karayolu üzerinde Adana Sanayi Odası’nın doğusunda yer almaktadır. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Havaalanı’na 1 km, Otogara 4.2 km uzaklıktadır.

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın İlanı: 15 Nisan 2014
Soru Sorma İçin Son Gün: 30 Nisan 2014 saat:17.00
Yanıtların Gönderilme Tarihi: 05 Mayıs 2014
Proje Teslim Tarihi ve saati: 27 Haziran 2014 saat:17.00
Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi: 04 Temmuz 2014
Yarışma Sonuçlarının Açıklanması: 11 Temmuz 2014
Yarışma Jürisi:

Cânâ BİLSEL(Jüri Başkanı) – Mimar, Prof.Dr. Mersin Üniversitesi Mimarlık Fak. Dekanı
Alper ÜNLÜ – Mimar, Prof.Dr. İTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü
Celal Abdi GÜZER – Mimar, Prof.Dr. ODTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü
Feride ÖNAL – Mimar, Doç. Dr. YTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü
Namık ERKAL – Mimar, Doç. Dr. ODTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü
Katılım Koşulları:

TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak, Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları,   ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.
Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odasına kayıtlı olmaları, şartname alarak adres bırakmış olmaları zorunludur.
Yarışmacılar,” Adana Ticaret Odası Mali İşler Müdürlüğü Abidinpaşa Cad. No:52 01010 Seyhan Adana” adresine başvurarak şartnameyi temin edebileceklerdir. Şartname bedeli 100,00.-TL’dir. Yarışmacılar bu tutarı, Adana Ticaret Odası’nın Türkiye İş Bankası Adana Şubesi TR35 0006 4000 0016 0003 6461 40 no’lu hesabına yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden ilettikleri ya da 0 322 3528025 no’lu faksa iletişim bilgileriyle (isim, ünvan, TCKN., Vergi No, telefon, e-posta, adres) birlikte gönderdikleri takdirde şartname dokümanı adreslerine gönderilecektir.
Katılım Şekli ve Adresi:

Elden ya da kargo ile teslim yapılır.
Adres: Abidinpaşa Cad. NO:52 01010 Seyhan Adana
Ödüller:

1. Ödül: 50.000 TL
2. Ödül: 40.000 TL
3. Ödül: 30.000 TL
1. Mansiyon: 15.000 TL
2. Mansiyon: 15.000 TL
3. Mansiyon: 15.000 TL
4. Mansiyon: 15.000 TL
5. Mansiyon: 15.000 TL
Ayrıca satınalma ödülleri için jüri takdirine toplam 15.000 TL ayrılmıştır
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

Adana Ticaret Odası
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

Yarışma Şartnamesi
Web: http://www.adanato.org.tr/
E-Posta:  atoyarisma@gmail.com
Adres: Abidinpaşa Cad. NO:52 01010 Seyhan Adana
Tel:  0-322 3513911 / 116