13 Ekim 2014 Pazartesi

Fuar (Mermer) Standı Tasarım Yarışması

YARIŞMANIN ADI:
“FUAR (MERMER) STANDI TASARIM YARIŞMASI”

YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU:
Bu yarışmanın amacı; birçok alanda yaygın olarak kullanılan mermerin, yenilikçi, özgün ve teknolojik imkanlarla fuar satandı alanında da kullanımının sağlanması ve “mermer kullanılan stant tasarımı” yapılmasını teşvik etmektir. Bu amaca bağlı olarak genç tasarımcı adaylarının ufuklarını genişletmeleri, stant tasarımı yapmaya yönlendirilmeleri, bu alanda faaliyet gösteren sektöre yönelik beklentileri karşılayabilecek yeni yaklaşımları ortaya koyabilmeleri de hedeflenmiştir. Tasarımcıların doğal taşların mevcut şekillendirme ve kullanım imkanlarının yanı sıra; yeni, yaratıcı, özgün ancak gerçekçi biçimlerle de şekillendirilmesi ve kullanılması beklenmektedir.  

KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışmaya Türkiye’deki Güzel Sanatlar, Mimarlık, Tasarım vb. öncelikli olmak üzere tüm üniversitelerin fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler (Lisans, Y. Lisans ve Doktora) katılabilir.
2. Her öğrenci yarışmaya,  daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş en fazla 3 (üç) eseriyle katılabilir.
3. Sergilenmeye layık görülen ve derece alan tasarımlar sergilenecektir.
4. Dereceye giremeyen tasarımların sahipleri sergi süresinin bitiminde (bir ay içinde) Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden tasarımlarını elden veya kargo ile kargo masrafını ödeyerek geri alabileceklerdir. Belirtilen süre içerisinde geri alınamayan eserlerin sorumluluğu kabul edilmeyecektir.
5. Yarışmaya katılan öğrenciler yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılırlar.
6. Kargodan doğabilecek gecikmeler ile zamanında gönderilmeyen tasarımlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

TEKNİK KOŞULLAR
1. Yarışmaya katılan tasarımlar, kağıt üzerine serbest teknikte olabileceği gibi sayısal (bilgisayar ve program) ortamında yapılarak ve dijital çıktı alınarak ve sergilenmeye hazır olarak gönderilmelidir.
2. Yarışmaya katılacak tasarımların paftaları a3 kağıt boyutunda (29,7cm x 42cm) teslim edilir. Ayrıca tasarımlar dijital cd ortamında (jpeg formatında) teslim edilmelidir. Dijital paftalar en az 300 DPI çözünürlükte ve mutlaka jpeg formatında olmalıdır.
3. En az 2 adet en çok 4 adet, a3 boyutunda pafta teslim edilecektir. Paftaların bir tanesinde tasarımın ölçüleri mutlaka belirtilmelidir. Ölçüleri belirtilmeyen tasarımlar değerlendirmeye alınmaz.
4. Paftalara ilave olarak projeyi açıklayan en çok 300 kelimelik bir rapor projeye eklenir. Bu rapor ilave olarak paftalar üzerinde de istenilen şekilde (bir paragraf halinde ya da parça parça) yer almalıdır.
5. Stant tasarımlarında tercih edilecek malzemede sınırlılık olmamakla beraber her tasarımda toplam kullanılan malzemenin yaklaşık üçte biri oranında doğal mermer kullanılmalıdır.

TASARIMLARIN TESLİM ŞEKLİ VE İADESİ
1. Katılımcılar tasarımlarını “Teknik Koşullar “da belirtilen formata göre hazırlayacak ve sağ üst köşesine üç (3) rakam ve üç (3) harften oluşan bir rumuz ekleyeceklerdir. (Örn: ABC123 gibi).
2. Pafta üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim veya işaret bulunmayacaktır.
3. Paftalara isteğiniz halinde tasarımınızın ya da sunumunuzun jüri tarafından daha kolay / anlamlı olarak algılanması için paftalara sıra numarası verebilirsiniz. Bu durumda pafta numaranızı sadece rakam olarak sağ alt köşeye yerleştiriniz.
4. Paftanızın “Teknik Koşullar ”da belirtilen formata göre hazırlanmış CD ortamındaki dijital kopyası üzerine sadece rumuz yazılacaktır.
5. A5 formatındaki zarfın içerisine; eksiksiz doldurup imzalanmış “FUAR STANDI (MERMER STAND) TASARIM YARIŞMASI BAŞVURU FORMU”, öğrenci belgesi ve proje raporu konulmalı ve zarfın üzerine sadece rumuz yazılmalıdır.
6. Eser toplama merkezine, her bir tasarım için, paftalar, CD ve başvuru zarfı bir paket halinde ulaştırılmalıdır.
Dereceye giremeyen tasarımın sahipleri sergi süresinin bitiminde (bir ay içinde) Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden tasarımlarını elden veya kargo ile ücretini ödeyerek geri alabileceklerdir. Eserler geri gönderildiği takdirde sorun yaşanmaması için ulaşım adreslerinin güncel olmasına dikkat edilmelidir. Süresi içinde geri alınamayan tasarımların sorumluluğu kabul edilmeyecektir (Kargo ile gönderilen tasarımların gönderi ve iade kargo ücretleri eser sahipleri tarafından karşılanacaktır.)

ESERLERİN TESLİMİ
Tasarımlar 3 Aralık 2014 tarihinde saat 17.00’a kadar eser toplama merkezine Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne elden veya kargo ile teslim edilmelidir. NOT: Kargoda meydana gelen hasarlardan ve gecikmeden Dumlupınar Üniversitesi sorumlu değildir. Belirtilen süre içerisinde belirtilen adrese ulaşmayan tasarımlar, yarışmaya dâhil edilmeyecektir.
SEÇİCİ KURUL
Prof. Dr. Meral NALÇAKAN (Anadolu Ün)
Doç. Dr. İpek FİTÖZ (Mimar Sinan  Ün)
Doç. Dr. Levent MERCİN (Dumlupınar Ün)
Doç. Dr. M. Lütfi HİDAYETOĞLU (Selçuk Ün)
Yrd. Doç. Ö. Kutay GÜLER (Dumlupınar Ün)


ESERLERİN KULLANIM HAKKI
Yarışmada ödüle değer bulunan tasarımlar, tüm haklarıyla Projeyi destekleyen HÜROK MARBLE Şirketine ait olacaktır. Tasarımların tüm gönderme masrafları eser sahibine aittir. Tasarımların yarışma sonrasında geri istenmesi durumunda geri gönderme masrafları da katılımcıya aittir. Ödül alan ve sergilenen tasarımlar Dumlupınar Üniversitesi tarafından hazırlanacak katalogda yer alacaklardır. Burada seçilen eserler afiş, duvar takvimi vb. üretimlerinde de kullanılabilecektir.
YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlama Takvimi : 29 Ağustos 2014                            
Son Başvuru Tarihi : 03 Aralık 2014
Değerlendirme Tarihi : 05 Aralık 2014
Sonuçların Açıklanması : 08 Aralık 2014
Yarışma sonuçları Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Yönetim Birimi web sitesinden (ssp.dpu.edu.tr) duyurulacaktır.

DEĞERLENDİRME
Seçici kurul 5 Aralık 2014 tarihinde toplanacak ve değerlendirme yapacaktır. Değerlendirme sonucu tasarımların yoğunluğuna göre en kısa sürede ilan edilecektir.

ÖDÜLLER:
1. lik ödülü  3000 TL ve sertifika,
2. lik ödülü  2000 TL ve sertifika,
3. lük ödülü 1000 TL ve sertifika,
4. Mansiyon 500 TL ve sertifika,
5. Mansiyon 500 TL ve sertifika,
Sergilenmeye değer bulunan tasarımlara sadece sertifika verilecektir.
ÖDÜL TÖRENİ
Ödül töreni 10 Aralık 2014 tarihinde, Dumlupınar Üniversitesi Bedesten Sergi Salonunda yapılacaktır.

SERGİLEME
Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler 10-19 Aralık 2014 tarihleri arasında Dumlupınar Üniversitesi Bedesten Sergi Salonu’nda sergilenecektir.

ESER TESLİM ADRESİ
Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA
İletişim:        
                    İlyas Önder Ökdem
Murat Çalış
Nazik Çiğdem
Resul Ay
Çağrı Yalçın
Tel: 2742652045-4677, 4542, 4557