5 Kasım 2014 Çarşamba

Ekslibris Kongresi İstanbul 2014


 Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve İstanbul Ekslibris Derneği

1. Ulusal Ekslibris Kongresi Programı
15 Kasım 2014, Cumartesi
09:00-09:30 Kongre Kayıt, Galeri Işık Maslak
09:30-11:30 Ekslibris Değişimi, Galeri Işık Maslak
11:30-12:00 İstanbul Ekslibris Müzesi Ziyareti, GSF Maslak
12:00-13:00 Öğle Yemeği, Işık Ev, Maslak
PANEL: “Türkiye’de Ekslibrisin Gelişimi” GSF Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Özden Pektaş Turgut, Gazi Üniversitesi
13:30 Açılış Konuşmaları
13:45 “Fotoğraf Sanat mıdır? Evet Sanattır!” Prof. Christine Deboosere, Belçika Gent Üniversitesi
14:00 “Sembolik Temsil ve Hikayeleştirme Olarak Ekslibris Okuması” Doç. Dr. K. Özlem Alp, Gazi Üniversitesi
14:15 “Kişilerarası-Toplumlarararsı-Kültürlerarası İletişimde Ekslibrisin Rolü” Doç. Gökçe Keçeci Şekeroğlu, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi
14:30 “Kültürel Bir Değer Olarak Hediye Geleneği ve Ekslibris” Doç. Ali Tomak, Ondokuzmayıs Üniversitesi
14:45 “Ekslibriste İçeriğin Farklı Biçimlerde Yansıtılması Üzerine Bir Araştırma” Doç. Yusuf Keş, Süleyman Demirel Üniversitesi
16:00 “Türkiye’de Son Zamanlarda Üretilen Ekslibrislerin İçerik ve Biçim Olarak Değerlendirilmesi”, Dr. N. Erol Olcay - Şükrü Ertürk
16:15 “Ekslibriste Göstergebilim” Öğr. Gör. Serpil Güvendi Kaptan, Ondokuzmayız Üniversitesi
16:30 “ESRUC Ekslibrisleri” Prof. Mustafa Küçüköner, Atatürk Üniversitesi
18:00 Ekslibris Sergisi Açılışı, Galeri Işık Maslak

16 Kasım 2014, Pazar
09:00-12:00 Ekslibris Değişimi, Galeri Işık Maslak
12:00-13:00 Öğle Yemeği, Işık Ev, Maslak
13:00-19:00 Ekslibris Değişimi, Galeri Işık Maslak