5 Kasım 2014 Çarşamba

"Şehrine Ses Ver. Yavaşla ve Keşfet!" Etkinliği

Şehrine Ses Ver, yaşanabilir kentlere ve üretken bir topluma ulaşma yolunda çalışmalar yapar. Yaklaşık bir senedir var olan oluşum, "tasarım"ı, ihtiyaç temelli toplumsal bir dönüşüm aracı olarak görür. Kentlerin ve toplumların evrilerek güncel ihtiyaçları yakalamaları doğrultusunda; yerel karakteristikleri keşfedip yaşatmak; toplumsal iletişimi ve farkındalığı arttırmak; ortak dil ve ortak akıl yürüterek çözüme ulaşmak önemsediği konular arasındadır. Bu doğrultuda, çeşitli pratiklerden istekli insanları bir araya getirir, yaratıcı bir ortam hazırlar ve paydaşlarla bir ağ kurar.

Kent, içinde yaşayanlarla birlikte canlı bir sistem oluşturur. Kentin, yerin veya toplumun niteliklerini var edebilmesi, kendini farklı ve anlaşılabilir yollardan ifade etmesi ile mümkündür. Dünya tarihindeki ilk yerleşimlere ev sahipliği yapan, binlerce yıllık insanlık tarihine uzanan Anadolu topraklarında, çeşitlilikten beslenen bir kültürel devinim vardır. Hedefimiz, bu yolda, kentin ana imgelerinden "karşılıklı konuşma" ve "üretim" kavramlarını disiplinlerarası düzeyde ve yerel bağlarla işleyebilmektir.

Oluşumumuz, şu ana kadar 2 atölye, 1 forum, 1 yaz okulu düzenledi. Bu çalışmalara, çeşitli yaratıcı pratiklerden insanlar katılarak değerli çalışmalar yaptılar. Çalışmalara katılanlarda, yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfederek bunu toplum yararına kullanabileceği yönünde farkındalık oluştu. Birçok çalışma, yerel yönetimlerde, basılı yayınlarda ve sosyal medyada ses getirdi. Tüm çalışma ve programlarda, sürecin açık bir şekilde paylaşılmasına, anlaşılır ve yalın bir dil kullanılmasına özen gösterildi.

Kasım ayında gerçekleştireceğimiz "Yavaşla ve Keşfet" atölyesi de bu bağlamda, hızlıca geçip gittiğimiz Beşiktaş ve Üsküdar'daki yaşama alanlarımızı keşfedip ifade etmeye yönelik düzenlendi. Etkinlik 2.Tasarım Bienali'ne paralel etkinlik olarak kabul edildi. Her iki belediyenin kültür müdürlüklerinden olumlu tepkiler almakta.

Sizleri, bu arayışta fikirleriniz ve üretimleriniz ile yanımızda olmaya çağırıyoruz. Atölye, kamusal açık alanlarda yapılacak. Tasarımcıların, yerel ögeler, insanlar ve iklimsel etmenlerle ilişki kurması, ana hedeflerden biri olarak belirlendi. Haftasonları yapılacak çalışmaya tüm ilgilileri bekliyoruz.

YAVAŞLA VE KEŞFET!

8 KASIM - 30 KASIM 2014 (Haftasonu Çalışması)

8 Kasım 2014
14.00 Buluşma (Tüm ekipler)
Tanışma
Program amaçları
Ekiplerin kurulumu
Çalışma alanları ve konular
Alanlara dağılma ve ön keşif

9 Kasım 2014
10.00- 13.00 Üsküdar buluşma
14.00- 17.00 Beşiktaş buluşma
İlk iki saat: 5 Keşif ögesini tanımlama
- Keşif paylaşım paneli tasarımı (taşınabilir)
* Eskiz, fotoğraf, video, söyleşi, resim, karikatür vb.
Son bir saat: Tanımlanan keşif ögelerinin tartışılması
* Ortak dil arayışı

15 Kasım 2014
10.00- 13.00 Üsküdar buluşma
14.00- 17.00 Beşiktaş buluşma
Tek keşif ögesi seçimi
Detaylı araştırma / söyleşi

16 Kasım 2014
10.00- 13.00 Beşiktaş buluşma
14.00- 17.00 Üsküdar buluşma
Ekiplerin keşifleri ve gösterimleri üzerine ortak akıl yürütme
* Dün, bugün, gelecek

22 Kasım 2014 / Üsküdar Günü

23 Kasım 2014 / Beşiktaş Günü
Karşı kıyı misafirliği
5 keşif <<>> 5 keşif
Karşılıklı konuşma, dialog
Ortak imgelerin pekiştirilmesi ya da ayrışması

SENARYO-GELECEK İMGELEMİ

29 Kasım 2014 / 30 Kasım 2014

Atölye sunum forumları

Ekiplerin belirlenmesi ve çalışma şekli:

Atölye Katılımcıları :
 Başvurulardan her iki semt için 3er kişilik 5er ekip seçilecektir.
 Çeşitli disiplinlerden (Esnaf, serbest çalışan, ev hanımı, belediye görevlisi, şehir bölge tasarımcısı, kentsel tasarımcı, peyzaj mimarı, endüstri ürünleri tasarımcısı, grafik tasarımcı, mimar, ilk ve orta öğretim öğrencileri, lise öğrencileri, kent sosyoloğu, psikolog, moda tasarımcısı, iletişim tasarımı, sosyolog, zanaatkar, öğretmen veya mühendis vb.) katılım beklenmektedir.
 Başvuru ve katılım ücretsizdir, katılım devamlılığı gerekmektedir.

Atölye Kayıt :
 Atölyeye kayıt olmak için katılım formu doldurulmalıdır.
 Ekip olarak yapılan başvurular önceliklendirilecektir.
 Atölyeye katılım, ekipler çalışma halinde iken de yapılabilir.
 Seçilen kişi ve gruplar, 5 Kasım günü duyurulacaktır.
 Atölyemiz, 2. Tasarım Bienali paralel etkinliğidir.
Atölye Çalışma Mekanı:
 Çalışmalar kent alanlarında olacaktır. Özel bir kapalı alan kurgulanması tercih edilmemiştir.
 Katılımcıların, güncel sokak yaşantısını, o kent parçasının kullanıcıları ile deneyimlemesi önemsenmektedir.
 İklimsel ihtiyaçlar kentsel algının bir parçası olarak kabul edilmiştir. Yağmur, kar gibi durumlarda çalışma yapılmaya devam edecektir.
 Çalışmada gereken tüm ihtiyaçlar yakın çevreden temin edilmelidir.

Atölye yürütücü ve araştırma ekibi:

Merve Akdağ Öner, Sevcan Alkan, Zeynep Burcu Kaya, Ezgi Gül, Sümeyye Koca, Yasemin Altunbulak, Mert Ceylan, Kübra Cenk, Özge Tekçe.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için www.sehrinesesver.com sitesini ziyaret ederek katılım formunu doldurunuz.