11 Kasım 2014 Salı

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Proje YarışmasıSürdürülebilirlik kriterlerine uygun, çevre dostu sistemlerin kullanıldığı bir konsept tasarım ve bunları destekler nitelikteki malzeme veya yapım teknikleri/teknolojileri konusunda “yeni bir yaklaşım” sunan alternatif fikir projeleri elde etmek üzere:
Ekli paftada işaretlenmiş proje alanında geliştirilecek üç farklı yapı seçeneği sunulmaktadır.
• Kütüphane ve Sergi Alanı (Maks Taban Alanı: 900 m2)
• Butik Otel Projesi (Maks Taban Alanı: 900 m2)
• Konut Projesi (Maks Taban Alanı: 900 m2 )
Belirlenmiş olan programlar dahilinde, verilmiş olan maksimum taban alanlarına uygun olarak, arazi içi çevre düzenlemesi, yaya yolları ve uygun görülen aks bağlantıları sağlanacaktır.
Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Duyurulması 15 Ekim 2014
Projelerin Teslimi için Son Tarih 13 Şubat 2015
Jüri Değerlendirmesi Başlangıcı 20 Şubat 2015
Sonuçların İlanı 27 Şubat 2015
Sergi ve Ödül Töreni Mart 2015
Yarışma Jürisi:

• Doç. Dr. Hatice SÖZER (İstanbul Teknik Üniversitesi)
• Prof. Dr. H. Murat GÜNAYDIN (İstanbul Teknik Üniversitesi)
• Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK (Yıldız Teknik Üniversitesi)
• Prof. Dr. Kemal ÇORAPÇIOĞLU (Mimar Sinan Üniversitesi)

Değerlendirme Kriterleri:

• Projenin sürdürülebilirlik kriterlerine uygunluğu. (Enerji verimliliği, atıkların azaltılması, geri dönüşümlü malzeme kullanımı, suyun idareli kullanımı vb…)

• Projenin yerleşimi, manzara, yollar, yaya yolları, toplu taşıma bağlantı noktaları ve rekreasyon alanları ile ilişkileri.

• Projenin form ve boyutlarının estetik ve belirlenmiş proje kriterleri açısından değerlendirilmesi.

• Projede kullanılması önerilen yenilikçi malzeme ya da yapım teknolojisi/sisteminin sürdürülebilirlik kriterleri kapsamında değerlendirilmesi.

Katılım Koşulları:

Yarışma ulusal ve tek kademeli düzenlenmektedir. Türkiye’de mimarlık ve mühendislik öğrenimi gören tüm 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerinin katılımına açıktır. Bireysel ya da takım olarak katılımlarda Türkiye’de öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu mimarlık ve mühendislik öğrencileri de yer alabilir.

Yarışmaya katılabilmek için yarışmanın ilan edildiği 15 Ekim 2014 tarihinde üniversitelerin mimarlık ve mühendislik bölümlerinde öğrenci olmak esastır. Kayıt başvuruları için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

• Yarışmaya, en fazla 7 kişiden oluşan takımlar katılabilir.

• Takım sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmayıp, aynı üniversiteden birçok takım yarışmaya katılabilir. Bir öğrenci birden fazla takımda yer alamaz.

• Yarışmaya kaydı yapılan takımların üyelerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

• Yarışmanın tüm aşamalarında dil Türkçedir.

• Yarışmacıların Jüri üyeleri(Asli, Yedek, Danışman) ve raportörlerin birinci dereceden akrabaları arasında olmamaları gerekmektedir.

• Yarışmacıların yarışmayı açan idareler ve yarışma ile ilgili işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran veya onaylayan görevlilerin birinci dereceden akrabaları arasında olmamaları gerekmektedir.

• Yarışma komitesi, gerekli görmesi durumunda kayıt silme ve reddetme hakkına sahiptir.

Katılım Şekli ve Adresi:

Projeler ve eklerinin, en geç 13 Şubat 2015 Cuma günü saat 18:30’a kadar ilgili web adresindeki katılım sayfasına yüklenmesi gerekmektedir.

• Projeler ve eklerinin tümünü ihtiva eden CD-Rom ve katılımcı kimlik zarflarının en geç 13 Şubat 2015 Cuma günü saat 18:30’a kadar Rönesans Holding’in aşağıdaki adresine ulaşmış olması gerekmektedir.

Rönesans Holding Kısıklı Şubesi
Küçük Çamlica Mh. Kısıklı Cad. Bağlar Yolu Sok. No:11/D
Üsküdar / 34692 İstanbul / TÜRKİYE
Ödüller:

Birincilik Ödülü :10.000 TL
İkincilik Ödülü : 6.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 4.000 TL
Beş adet Mansiyon Ödülü : 1.000’er TL
Yarışmada ödül alan tüm katılımcılar Rönesans Holding’de staj yapma hakkı kazanacaktır. Bunun yanında yarışmada birincilik ödülü kazanan üniversiteye devam etmekte olan beş öğrenci daha ek olarak bu staj hakkına sahip olacaktır.
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

Rönesans Holding
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

http://www.ronesans.com/yarisma