12 Şubat 2015 Perşembe

İskenderun Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

İskenderun ilçesinin doğal ve coğrafi değerleri göz önüne alındığında Anadolu’nun ve Akdeniz coğrafyasının cennet bir köşesi olduğu göze çarpar. Ülkemizin ciğerleri konumundaki ormanları ve bitki örtüsü, halkoyunları, portakalı, sanayisi ve halkların kardeşliği İskenderun deyince ilk akla gelen öğelerdir.

Yarışma Takvimi:

Son Teslim Tarihi : 16 Şubat 2015
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 23 Şubat 2015
İskenderun Belediyesi isterse seçilen 3 eseri halk oyuna sunar veya seçici kurul resmen belirler.
Yarışma Jürisi:

H.Hasan ÖZYİĞİT – İskenderun Kaymakamı
Seyfi DİNGİL – İskenderun Belediye Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Berna Özlem ÖZCAN – Güzel Sanatlar Fak.
Grafik Ana Sanatlar Dalı Öğrt. Üyesi
Koray TANIN – İskenderun Mimarlar Odası
Levent Hakkı YILMAZ – İskenderun Tic. ve San. Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet GÜVEN – İskenderun İlçe Milli Eğt. Müdürü
Tevfik YILDIZ – İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı
Uğur GÜNEŞ – İskenderun Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü
Cemil ÖZDEMİR – İskenderun Belediyesi Grafik ve Web Tasarım Birim Sorumlusu
Katılım Koşulları:

Yarışma ücretsiz ve herkese açıktır.
Çalışmalar özgün olmalıdır.
Her katılımcı en fazla 3 adet tasarımla yarışmaya katılabilir.
Teknik Koşullar

Eserler, İskenderun Belediyesi’ni temsil eder nitelikte yaratıcı ve yalın bir forma sahip olmalıdır.
Logo tasarımında renk ve form yönünden bir kısıtlama yoktur.
Logo tasarımında “ İskenderun Belediyesi” ibaresi de yer almalıdır.
Eserler 300 dpi, RGB formatında olmalıdır. Eserin bilgisayar ortamındaki çalışma dosyası vektörel olmalıdır ve çalışma dosyası (Corel Draw, Illustrator v.b.) eserin sunumu ile birlikte CD ortamında teslim edilmelidir.
Seçilecek logo; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, İskenderun Belediyesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda kullanılacağı için büyültülüp küçültüldüğünde görsel etkisini yitirmeyecek bir biçime sahip olmalıdır.
Yarışmaya sunulacak eserler, özgün bir yapıda olmalıdır. Farklı kurum ya da kuruluşların logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Türk Patent Enstitüsü’nce daha once korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan logolar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Amblem tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan İskenderun Belediyesi sorumlu tutulamaz.
Yarışma, eserlerin İskenderun Belediyesi’nin ihtiyacını karşılamaması halinde Seçici Kurul  eserlere ödül verip vermeme hakkını saklı tutar. Seçici Kurul’un kararı neticesinde yarışma tekrarlanabilir ya da her aşamasında iptal edilebilir.
Seçici Kurul seçilecek logo üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
İskenderun Belediyesi, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Ödül kazanan tasarımı İskenderun Belediyesi kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.
İskenderun Belediyesi isterse seçilen 3 eseri halk oyuna sunar veya seçici kurul resmen belirler.
Katılım Şekli ve Adresi:

Eser ya da eserler (en fazla üç farklı tasarım) Katılım Formu da eksiksiz doldurulduktan ve katılımcı tarafından imzalandıktan sonra katılım formuyla birlikte en geç 16 Şubat 2015 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar İskenderun Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğüne bizzat veya posta yoluyla teslim edilmelidir. Eserlerini bizzat teslim etmek isteyenler yine belirtilen tarihe kadar Yenişehir Mahallesi Maraşel Fevzi Çakmak Cad. No:11 adresindeki İskenderun Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğüne teslim edebilirler.
Eserin dosya adı altı rakamdan (rumuz) oluşmalıdır (Örneğin, 349721.jpg). Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzu kullanmalıdır (Örneğin. 349721_1.jpg, 349721_2.jpg, 349721_3.jpg). Katılım Formu’nun dosya adında yine katılımcının aynı rumuzu yer almalıdır.
Belirtilen gün ve saatten sonra gönderilen tasarımlar yarışmaya dahil edilmeyecektir.
Ödüller:

Birincilik ödülü : 2.000 TL + belge + plaket
İkincilik ödülü: 1.000 TL + belge + plaket
Üçüncülük ödülü: 500 TL + belge + plaket
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

İskenderun Belediyesi
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

Adres : İskenderun Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
Yenişehir Mahallesi Maraşel Fevzi Çakmak Cad. No:11